Консультативне відділення

Консультативне відділення

Охорона здоров'я матері і дитини шляхом надання кваліфікованої амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги під час вагітності та в післяпологовому періоді, надання послуг з планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я.

kinsult.jpg

Завдання

 • Організація і проведення комплексу профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, включаючи планування сі’мї та профілактику ІПСШ.
 • Проведення лікувально-профілактичних заходів спрямованих на попередження ускладнень вагітності післяпологового періоду, гінекологічних захворювань на основі сучасних досягнень сучасної науки і практики
 • Раннє виявлення вагітних жінок (до 12 тижнів вагітності) та їх диспансерний нагляд.
 • Проведення клінічного функціонального УЗО та лабораторного обстеження вагітної із застосуванням сучасних засобів для визначення ступеню та групи перинатального ризику з метою профілактики акушерських та перинатальних ускладнень.
 • Своєчасне виявлення захворювань у вагітних жінок та скерування на госпіталізацію у відділення патології вагітності пологових будинків міста Кропивницького, обласного перинатального центру або в інші лікувально-профілактичні установи за профілем захворювання.
 • Скерування вагітних жінок, які потребують лікування в стаціонарі денного перебування.
 • Забезпечення наступності з пологовими будинками, обласним перинатальним центром, станцією швидкої медичної допомоги, поліклініками, в тому числі дитячою, спеціалізованими ЛПЗ ( обласні диспансери – онкологічний, кардіологічний, шкірновенерологічний, наркологічний, протитуберкульозний).
 • Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань.
 • Забезпечення необхідним обсягом функціонального та лабораторного обстеження вагітних жінок.
 • Організація підготовки вагітних до пологів і залучення сім’ї до навчання у «Школі відповідального батьківства».
 • Організація і проведення профілактичних гінекологічних оглядів жінок з використанням сучасних методів обстеження (кольпоскопія, цитологія та інше) з метою раннього виявлення та лікування гінекологічного захворювання.
 • Організація та проведення консультування статевих партнерів з питань планування сім’ї.
 • Диспансеризація гінекологічних хворих згідно з «Нормативами надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів.
 • Забезпечення правового захисту жінок згідно з діючим законодавством, а у разі необхідності за участю юрисконсульта.
 • Своєчасне надання відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами згідно з чинними законодавством, лікарняного листа у випадках  тимчасової непрацездатності жінки, направлення на лікарсько-консультативну комісію та МСЕК згідно з установленим порядком.
 • Фахівцями консультативного відділення здійснюється методичне керівництво оглядовими кабінетами в багатопрофільних поліклініках за територіальним принципом.
Медичний персонал

У Консультативному відділенні обласного Центру планування сім’ї та репродукції людини працюють наступні спеціалісти:

Лікарі

акушер-гінекологи, терапевт, імунолог, лікар акушер-гінеколог денного стаціонару, лікар з ультразвукової діагностики, лаборант

Середні та молодші медичні спеціалісти:

медичні сестри, акушерки, лаборанти

Графік роботи

 • Понеділок-П"ятниця 8.00 – 19.00
 • Субота 8.00 – 13.00
 • Неділя Вихідний
Контакти:
м.Кропивницький, Студентський бульвар (проспект Комуністичний), 18
Телефон реєстратури: (0522) 37-85-89